HYPER-SÉDENTARITÉ / HYPER-SEDENTARITY
UN PARADOXE NOMADO-SÉDENTAIRE

+  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +